ETICKÝ KODEX FIRMY DRY CLEAN, s.r.o.

aneb FIREMNÍ DESATERO

 

 Etický kodex je je základním dokumentem principů morálky a chování firmy.

 

     ü   Kvalita provedené práce na všech úrovních, ve všech našich

               činnostech. Služby nejvyšší kvality a vysoký stupeň záručních i  

               pozáručních služeb. Kvalitní doplňkové služby.

 

ü  Cílem veškeré naší práce je a vždy bude stálý, spokojený a

         spolupracující  zákazník.

 

ü  Společným cílem zaměstnanců je maximální uspokojení požadavků

      zákazníků.Jednání je vždy korektní, zdvořilé a vstřícné.

 

ü  Spokojený zaměstnanec je prioritou firmy . Vedoucí zaměstnanci

         uplatňují vůči  zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnotu

         odvedené práce.

 

ü  Loajalita zaměstnanců k firmě a maximální osobní zodpovědnost

         každého z nás je velmi žádaná a pro firmu důležitá.

 

ü  Spoluvytváření dobrého jména, budování značky a celkové image

         firmy patří k našim největším úkolům.

 

ü  Společné úsilí vytvoření atmosféry vzájemné spolupráce

         a pomoci – pozitivní a  poctivýpřístup k řešení každodenních 

         pracovních problémů bez osobních zaujatostí. 

 

ü  Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

          i zákazníků. Dodržování všech výrobních postupů a norem.

 

ü  Příjemné, čisté a estetické pracovní prostředí. Péče zaměstnanců

         o úpravu svého zevnějšku  - pracovní oblečení odpovídá pracovnímu

         zařazení a místu výkonu práce.

 

ü  Povinnost zaměstnance nevyžadovat ani nepřijímat dary, úsluhy,

         laskavosti, ani žádná jiná  zvýhodnění,  která by mohla narušit jeho

         profesionální přístup, nebo byla považována za odměnu za práci,

         která je jeho povinností.

 

ü  Zdravá firemní kultura: maximální snaha o vytváření dobrých vztahů

         mezi zaměstnanci, k zákazníkům,  našim dodavatelům a všem

         spolupracujícím osobám včetně  konkurence.

  

Kodex jako součíst vnitřních norem společnosti Dry Clean, s.r.o. je pro zaměstnance závazný. 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 1.1. 2005                                 Bc. Blanka Bednarská

                                                                                                 jednatelka firmy