Podmínky služby

  1. Zdvořile Vás upozorňujeme, že po provedení  požadované služby se mohou projevit charakterové vlastnosti výrobku, vzniklé rozdílnou kvalitou jeho materiálového složení, označení nebo opotřebení. V souladu s §653 odst. 2 zák. č. 40/84 SB., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel (čistírna neodpovídá za vady výše uvedeného charakteru ani za vady, které na výrobku vzniknou v důsledku nevhodných pokynů objednavatele (zákazníka).

 

  1. Reklamace na jakost provedené služby (zjevné vady) musí být uplatněna objednavatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však v záruční době. Žádáme, aby reklamovaná zakázka měla pokud možno původní označení a neměla by být ani jinak upravována k datu reklamace.


  1. Zhotovitel doporučuje odstranit netextilní (ozdobné)součásti zakázky.

 

  1. Prosíme objednatele, aby si pozorně přečetl všechny informace a upozornění týkající se prováděné služby, vyvěšené v provozovně zhotovitele před předáním zakázky k požadované službě.